Ortodòncia entre els 7 i 12 anys

Aquest és un moment ideal per corregir algunes alteracions i per prevenir que n’apareguin d’altres. És la millor etapa per corregir alteracions esquelètiques, mitjançant dispositius que guiïn el desenvolupament dels maxil•lars i la funció muscular. Els ossos no han completat la seva ossificació, per aquest motiu es poden corregir fàcilment els maxil•lars "estrets"; en cas contrari, poden produir-se asimetries dentals i facials que són complicades d’arreglar i que tenen un cost elevat. En aquest període es completa el recanvi dental, per la qual cosa és important controlar que el procés sigui el correcte; en cas de detectar anomalies, s’han de buscar solucions que permetin que les dents permanents surtin correctament. En necessari controlar l'espai dental disponible. Si s'ha perdut espai, cal recuperar-lo i si existeix possibilitat de perdre’l, cal mantenir-lo. El tractament a aquesta edat s’anomena de "primera fase", ja que habitualment es requereix una segona fase (quan ja han sortit totes les dents permanents). El sistema en dues fases permet obtenir millors resultats i fa que el tractament amb bràquets sigui més efectiu i breu.

Invisalign
Ortodoncia Lingual

Primera visita
GRATUÏTA
Demana cita aquí

Enllaços
  COEC SEDO SEPES WFO AAO